Point Taken

Friday, November 29

AmyZ's Pub & Grill
9 p.m.